Kategorie

Odběr novinek

PayPal

Ochrana obsahu

Ochrana obsahu je obecně zabezpečení dat proti nelegálnímu kopírování a hlavním účelem je ochránit duševní vlastnictví a investice vložené do tvorby vydaného díla.

Způsob ochrany obsahu může být různý, v závislosti na povaze vydávaného díla. V případě e-knih se nejčastěji setkáte s tzv. sociální a DRM  ochranou.

Sociální ochrana

Sociální ochrana je mírnější a také z pohledu zákazníka přívětivější. Před stažením zakoupené knihy dojde k otisknutí identifikačních údajů zákazníka do kupovaného souboru. Většinou to bývá jméno a příjmení, kontaktní údaje, číslo objednávky, datum, apod. Tyto identifikátory jsou pak součástí knihy (například na první stránce za titulem) a díky nim je následně snadno dohledatelný zdroj, ze kterého došlo k úniku dat. Další omezení v tomto případě neexistují.

DRM ochrana

DRM  je zkratka pro Digital Rights Managment, což je dodatečné technické zabezpečení knihy, které umožňuje její použití pouze na omezeném počtu zařízení. Aby bylo možné přečíst knihu zabezpečenou pomocí DRM, je nutné mít nainstalovaný software Adobe Digital Editions nebo mít nainstalovanou aplikaci, která DRM podporuje. 

Ve své podstatě se jedná o technický typ zabezpečení, při kterém dojde k zakódování zakoupeného souboru, který je možné přečíst pouze čtečkou s konkrétním ID. Zákazník tak může na svém zařízení knihu číst, ale nemůže ji poslat jinému uživateli, protože bez čtečky s jedinečným ID je soubor nečitelný. Ochrana bývá většinou omezena k používání na několika zařízeních.  

Kromě výše uvedený forem zabezpečení se můžete setkat například se zabezpečením proti tisku nebo proti kopírování do schránky. Důvody těchto typů zabezpečení jsou stejné jako u předchozích.