Kategorie

Odběr novinek

PayPal

Pro autory

Pro autory, kteří předpokládají, že se jejich dílo nebude prodávat ve velkém nákladu a přesto by je rádi vydali, představují e-knihy optimální variantu jak tohoto cíle dosáhnout. 

S nakladatelstvím ABONO vydáte svoji e-knihu za minimální náklady a pokud tato kniha bude mít dobrou prodejnost, můžete na tom také vydělat.

Co je třeba, abyste udělali? Nejprve musíte mít připraven rukopis svého díla. ABONO přijímá všechny kategorie literatury včetně literatury odborné a poezie. Následující body ve stručnosti popisují jednotlivé kroky:

1. Úprava rukopisu: používejte Microsoft Word, rozložení stránky: horní a dolní okraj: 3,5 cm, pravý a levý okraj: 3 cm; typ písma: Arial; velikost písma: 14; s každým nadpisem se velikost písma zvyšuje o 2 stupně a písmo nadpisu je tučné; odsazení odstavce: žádné; řádkování: 1,15; mezery mezi odstavci: před – 6 b, za – 6 b.

2. Titulní stránka: titulní stránku si můžete sami navrhnout a poslat nám její obrázek. Aby byl obrázek na webových stránkách dostatečně ostrý, měl by mít patřičné rozlišení. Poměr stran obrázku: 1(šířka) ku 1,5 (délka). V případě, že nebudete mít dostatek odvahy si udělat titulní stránku sami, uděláme to za Vás. Musíte ale počítat s tím, že Vám budeme účtovat 250,- Kč za každou započatou hodinu práce.

3. Fotografie, ilustrace, tabulky, grafy a schémata posílejte v samostatných souborech.

4. Rukopis nám posílejte zbavený pravopisných chyb. Nejlépe si zajistěte jeho kontrolu. Nakladatelství ABONO zajišťuje také kontrolu rukopisu, ale účtuje si poplatek 160,- Kč za normovanou stránku textu.

Dobře si rozmyslete, zda jsou obrázky a jiné „cizorodé“ elementy nežli prostý text opravdu nezbytné. Vaše dílo bude tčeno na malých zařízeních, která nebudou schopna Vaše texty s vloženými obrázky, tabulkami, schématy náležitě zobrazit.  

Publikace, které se bez speciálních stylů, různých infoboxů, obrázků, tabulek, poznámek pod čarou a obrázků nebo jiných vložených objektů nemohou obejít, budou vydány pouze v PDF formátu, popřípadě bude PDF formát upraven do podoby vhodné pro čtení na mobilních zařízeních. V takových případech bychom se s Vámi dohodli na dalším postupu. 

Nakladatelství ABONO nepředpokládá, že by Vámi zaslané dílo nevydalo. Nicméně se může stát, že se nám zaslaný text prostě nebude líbit a v takové si také tuto možnost vyhrazujeme. U odborných textů, jejichž kvalitu nejsme schopni sami náležitě ocenit, nám zasílejte rovněž doporučení alespoň jednoho odborníka z oboru. Jméno recenzenta a pracoviště bude součástí Vašeho díla. 

Pokud jsme Vás výše uvedenými podmínkami stále neodradili, neváhejte a kontaktujete nás emailem: autori@abono-ebooks.com.