Kategorie

Odběr novinek

PayPal

Překladatelská činnost

V rámci našich aktivit nabízíme rovněž překladatelskou činnost z anglického jazyka do jazyka českého. Specializujeme se na překlady odborných textů z oblastí biologických věd, zemědělství, ale i třeba cestovního ruchu, případně dalších odvětví.  Aby byl překlad terminologicky i věcně správný, jsou výsledné texty konzultovány externím specialisty příslušných oborů.

Cena překladu

Máte-li zájem o předběžnou cenovou kalkulaci, můžete nám zaslat text k překladu na náš email (translations@abono-ebooks.com) a my vám zdarma zašleme výsledné ceny. Cenu lze ovšem snadno odhadnout z rozsahu textu, který má být překládán. Odvíjí se totiž od normostránky (NS). Jedna NS je rovna 1800 znaků včetně mezer. Pokud máte text ve Wordu, zjistíte počet znaků snadno v protokolu programu, který získáte kliknutím na záložku „Revize“ a v záložce na ikonku „Počet slov“. Složitější je odhad v případě, že je dokument v Excelu, kde podobná funkce neexistuje. V takovém případě je nejjednodušší text jednoduše překopírovat do Wordu a postupovat, jak je uvedeno výše. Rovněž Powerpoint nemá počítání znaků, nicméně cenu lze odhadnout pomocí počtu slov. Počet slov zjistíte v záložce „Soubor“ kliknutím na pole „Informace“. Zjištěný počet slov se vydělí 250 a dostanete přibližný normostran. U formátů, které nelze editovat (pdf, obrázky, fotky apod.) je většinou odhad nejméně přesný a vychází také z počtu slov, která se manuálně spočítají, nebo se jejich počet odhadne.

Jelikož se výsledná cena odvíjí od konečného textu, jedná se v první fázi vždy jen o odhad. Podle našich zkušeností může cena kolísat v rozsahu ± 15%.

Objednávka překladů

Jelikož naši externí spolupracovníci mají vlastní pracovní úvazky, je vždy vhodnější provést objednávku s určitým předstihem, abychom si mohli práci dopředu naplánovat. S termínem překladu se vždy snažíme vyjít zákazníkovi vstříc. Pro kontakt je nejlépe využít přímou emailovou adresu: (translations@abono-ebooks.com), ve kterém uvedete, o co vám konkrétně jde.

Samotnou objednávku můžete poslat rovněž jednoduše emailem na výše uvedenou adresu společně s fakturačními údaji. Objednávku vám potvrdíme a zároveň zašleme odhad ceny za překlad.

Platba

Jelikož nejsme plátci DPH, je nabídnutá cena za překlad konečná a nenavyšuje se o žádné další částky. U rozsáhlejších překladů můžeme fakturovat po částech. Vše ale vždy záleží na dohodě se zákazníkem a na individuálním přístupu. Stálým zákazníkům a při dlouhodobé překladatelské spolupráci se můžeme dohodnout na specifických podmínkách. 

Fakturaci zakázky provádíme po ukončení překladu.  U větších zakázek na konci sjednaného období. Splatnost faktury je 14 dní.